Dịch vụ Bảo trì, Kiểm tra & Kiểm tra Hệ thống Báo cháy Định kỳ 6 tháng / lần

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Bảo trì, Kiểm tra & Kiểm tra Hệ thống Báo cháy

Định kỳ 6 tháng 1 lần tại khaian.vn. Điều này cho phép bạn giữ cho hệ thống của mình được bảo trì đúng cách và tuân thủ Bộ luật Phòng cháy chữa cháy Quốc gia và Chính quyền địa phương, cũng như các quy định và yêu cầu của Sở Cứu hỏa. Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Bảo trì Định kỳ 6 tháng của chúng tôi tại đây.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *