Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Horing AHC871

1.TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG:

• Đèn “AC Power” sáng  màu xanh : Hệ  thống  hoạt  động  với  nguồn  220 VAC.

• Đồng  hồ Volt  kế  chỉ  thị  24V ( cho  phép  trong  khoảng  24-28V)

2.TRẠNG THÁI CÁC ĐÈN HIỂN THỊ :

• Đèn“ ZONE”

–  Sáng  màu  xanh : chỉ  thị  báo động  khu  vực  đang  có  tín  hiệu  báo  cháy.

–  Nhấp  nháy :  chỉ  thị  sự  cố  báo  lỗi  đứt  dây  tín  hiệu  hoặc  hở  mạch  Zone.  Cần  kiểm  tra  và xử  lý  gấp để  hệ  thống  hoạt  động  lại  bình  thường.

• Đèn “Attention SW” sáng  nhấp  nháy  màu  vàng.  Khi có một “Công tắc” nào  đó  trên  trung  tâm chưa  bật lên  trên.  Đèn  sẽ  tắt  khi  tất  cả  các “Công tắc” được  bật  hướng  lên  trên (vị  trí  bình  thường).

3.TRẠNG THÁI BÁO LỖI NỐI KẾT:

Khi đứt dây tín hiệu hoặc hở mạch Zone, đèn

“Disconnection” và đèn “ Zone” màu xanh sang nhấp nhánh đông thời còi Buzzer phat âm Beep Beep. Để tắt tiếng Còi Buzzer này nhấn Công tắc“

Disconnection Sound” xuống dưới.

4.TRẠNG THÁI BÁO CHÁY:

• Khi  có  một  tín  hiệu  báo  cháy  xảy  ra, các thông  báo  sau  xuất  hiện : Chuông  báo  động  ở  khu  vực  sẽ  vang  lên. Còi  Buzzer  tại  trung  tâm  kêu  beep beep  liên  tục. Trên trung tâm đèn FIRE sáng đỏ và đèn ZONE sẽ  sang  xanh  hiển  thị  khu  vực  xảy ra sự  cố  báo cháy.

• Tắt  tiếng  Chuông  báo  động  ở  khu  vực,  nhấn  Công  tắc: “Area Bell ” xuống dưới.

• Tắt  tiếng  còi  Buzzer  tại  trung  tâm,  nhấn Công  tắc: “Main Bell ” xuống dưới.

• Sau  khi  kiểm  tra  và  xử  lý  công  tác  phòng  cháy  tại  khu  vực,  để  hệ  thống  hoạt  động trở  lại  trạng  thai  bình thường,  nhấn  công  tắc: “Revert ” xuống  dưới  và  bật  tất  các  Công  tắc  khác về  vị  trí  bình  thường.

5.KIỂM TRA VÀ TEST HỆ THỐNG – (Sử dụng trong công việc bảo trì hệ thống)

• Kiểm  tra  Bình  điện  Battery :  nhấn  Công  tắc “Battrey Test”,

Đồng  hồ Volt  kế  chỉ  thị đ iện  áp.

• Test  chức  năng  báo động  tại  trung  tâm : t rước  hết  nhấn  các  Công  tắc

“Auto Revert ”, “Accummulation”

xuống dưới sau đó nhấn tiếp các Công tắc

“Test Swich”,“Fire Test”

xuống dưới và nhấn nút

“ZoneTest”

tại  vị  trí  đèn  chỉ định Zone. Nó  sẽ  tự  động  Reset  sau  khi  test  một  Zone. Khi mọi việc test  đã xong , bật  các  Công  tắc  về  vị  trí  hướng  lên trên (vị  trí  bình  t hường).

Share Button