Hướng dẫn sử dụng tủ báo cháy ChungMei

1- TÍNH NĂNG CỦA CÁC ĐÈN HIỂN THỊ TRÊN TRUNG TÂM
– Đèn AC ALARM : Báo có nguồn 220v.
– Đèn RESERVE POWER LAMP : Báo mất nguồn 220v.
– Đèn SWITCH IS NOT POSITIONNED : Báo có 1 phím nhấn trên
trung tâm không được bật.
– Đèn DISCONECTION INDICATION LAMP : Báo ngắt kết nối.
– Đèn FIRE FIGHTING ACTIVATRD LAMP (PUMP1) : Báo bơm
chữa cháy kích hoạt. (dùng để giám sát bơm)
– Đèn INSUFFICIENT FIRE FIGHTING WATER LAMP (PUMP2)
: Báo không đủ nước chữa cháy. (dùng để giám sát mực nước chữa
cháy)
– Đèn FOAM ACTIVATION LAMP : Báo FOAM kích hoạt. (dùng để
giám sát chữa cháy bằng bột)
– Đèn INSUFFICIENT WATER LAMP FOR FOAM SYSTEM :
Không đủ nước cho hệ thống chữa cháy FOAM. (giám sát mực nước hệ thống
FOAM)
2- TÍNH NĂNG CỦA CÁC PHÍM CONTAC TRÊN TRUNG TÂM:
– Phím MAIN SOUNDER : Tắt còi chíp của trung tâm khi báo cháy.
– Phím WARN SOUNDER : Tắt còi chip của trung tâm khi báo lỗi.
– Phím ZONE SOUNDER : Tắt chuông trung tâm.
– Phím ACCUMULATION : Chọn chế độ báo cháy tức thời ( mặc định
trễ 10s ).
– Phím TRANSFER REPORT: Đóng mở tiếp điểm RELAY trên board
khi báo cháy.
– Phím OUTO RESERVER : chọn chế độ trung tâm tự động reset ( khi
tiếp điểm của thiết bị nhả ra ).
– Phím BATTERY TEST : Test bình acqui.
– Phím RESET : Reset trung tâm.
 3 – XỬ LÝ KHI CÓ BÁO CHÁY:
+ KHI CÓ TÍN HIỆU BÁO CHÁY:
– Đèn zone sáng đỏ.
– Còi chíp trung tâm kêu.
– Còi báo động kêu.
+ XỬ LÝ :
– Nhấn phím MAIN SOUNDER để tắt còi chíp trên trung tâm báo cháy.
– Nhấn phím WARN SOUNDER để tắt còi báo động.
– Sau khi xử lý xong nhấn phím RESET để đưa trung tâm trở về trạng
thái bình thường./.

Share Button