Công bằng là gì? Công Bằng ở Đâu?

Công bằng là gì?

Công bằng (equity) là khái niệm thường được các nhà kinh tế dùng để phân biệt với khái niệm hiệu quả: hiệu quả gắn với sản xuất, còn công bằng gắn với hình thức phân phối.

Tuy nhiên, lý thuyết về tính tối ưu Pareto chỉ ra rằng có mối quan hệ giữa công bằng và hiệu quả: sự thay đổi trong phương thức phân phối thu nhập làm thay đổi mức sản lượng tối ưu. Chúng ta không được lẫn lộn giữa khái niệm công bằng và bằng nhau (hay bình đẳng).

Phương thức phân phối thu nhập công bằng vẫn có thể tạo ra sự khác biệt trong thu nhập.

Công Bằng ở Đâu?

Câu hỏi như sau: Trên đời này có tồn tại công bằng hay không?

Câu trả lời là: Có. Đó là Thời Gian. Tất cả mọi người đều có 24 tiếng/ngày. Và đó là sự công bằng.

Vì vậy: – Nếu mình nghèo, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để làm giàu – Nếu mình kém, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để học hỏi

– Nếu mình ốm, đừng đổ lỗi cho thế giới vì mình cũng có 24 tiếng để xây dựng sức khoẻ – Và nếu mình cho rằng thế giới này chẳng có gì công bằng, thì mình có 24 tiếng để cảm nhận sự công bằng của cuộc sống.

Chúng ta đều có 24 tiếng, nhưng có người lựa chọn ngủ nướng, có người lựa chọn làm việc, có người lựa chọn suy nghĩ tích cực, có người lại lựa chọn những suy nghĩ tiêu cực, có người lựa chọn can đảm làm việc khó, có người lựa chọn sự sợ hãi không dám làm… và có lẽ nào chúng ta đã nhầm?

Cuộc sống rất công bằng, nhưng LỰA CHỌN của mỗi người mới chính là điều không công bằng. Hãy lựa chọn cho đúng!

Khải An (Sưu tầm)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *